Gemeenteraad bespreekt fietspad

Ravels - De gemeenteraadsleden van Arendonk komen maandag 14 januari om 20u samen voor de maandelijkse vergadering. Laatste punt op de dagorde is het belangrijkste. De voorlopige goedkeuring van het onteigeningsplan voor het fietspad langs de gewestweg Arendonk-­Ravels. De nieuwe fietsverbinding wordt opgesplitst in drie delen. Vanaf de dorpskom van Arendonk tot aan de tennisterreinen van TC De Lusthoven komen er twee aparte fietsstroken aan weerszijden van de rijweg.

Aan het Congobos schakelt het over naar dubbelrichtingfietspad, links van de weg. Tussen brug 6 en Ravels komt het fietspad rechts van de weg te liggen. De onteigeningskosten worden geraamd op 434.000 euro. Het fietspad zelf gaat 2,9 miljoen euro kosten. De Vlaams Overheid subsidieert voor tachtig procent.

DS
www.arendonk.be
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio