De Wever in alle staten

”Het is ongehoord dat Vlaanderen, een gemeenschap die driekwart van onze welvaart genereert en de wereldkampioen in solidariteit is, zich dit moet laten welgevallen”. Zo reageert Bart De Wever van de N-VA op de vraag van PS-voorzitter Elio Di Rupo naar een talentelling. Alle Vlaamse partijen vinden Di Rupo’s voorstel trouwens onaanvaardbaar.

ssimons

BR>

”Waarom gaat men ervan uit dat de splitsing van Brussel- Halle-Vilvoorde haalbaar is en een volksraadpleging niet?”, zegt Di Rupo. “De vraag om BHV te splitsen komt niet van Franstaligen, maar ze kunnen er wel een antwoord op geven. Wel, dit is het antwoord van de PS: laten we de bevolking van Brussel en de gemeenten in de omgeving vragen waar ze bij willen horen.”

”Eigenlijk komt zijn suggestie erop neer dat hij niet wil praten over de staatshervorming”, antwoordt De Wever enkele uren na zijn huwelijk. Dat zegt ook zijn partijgenote Frieda Brepoels.

”De Franstaligen beginnen weer zoals in Hertoginnedal. Wij wilden daar praten over overheveling van bevoegdheden en beter bestuur, en zij begonnen er onmiddellijk over grondgebied en stemmen halen. Ze denken alleen aan zichzelf. Ik vrees dat ze er nog steeds niets van begrepen hebben. Het is om moedeloos van te worden, en dat zo vlak voor het Octopusoverleg.”

Bart De Wever vindt het voorstel van Di Rupo ook niet logisch. ”Als je een referendum wil houden over het statuut van Brussel, dat moet je dat doen op het niveau dat bevoegd is, namelijk de federale staat. Een dergelijk referendum moet dus over héél België gehouden worden. Overigens is dat weer zo typisch Di Rupo. Als het over de sociale zekerheid en de belastingen gaat, dan mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen de Belgen, maar als het hém goed uitkomt dan zijn de Vlamingen en de Walen plots niét gelijk.”

Provocatie

In De Zevende Dag lieten ook Etienne Schouppe ( CD&V), Patrik Vankrunkelsven (Open Vld), Caroline Gennez (sp.a) en Magda Aelvoet (Groen!) zich heel sceptisch uit over de talentelling.

”Een onaanvaardbare provocatie”, zo klonk het eensluidend. ”In plaats van naar oplossingen te zoeken, stelt hij zich op als een soort ‘Monsieur Non’, naast de ‘Madame Non’ die we al hebben”, zegt Vankrunkelsven. ”Wij weten ook dat er in bijvoorbeeld Wemmel en Kraainem een Franstalige meerderheid is, dus een referendum zal niet echt iets nieuws opleveren.”

Spirit-senator Geert Lambert vroeg zich gisteren af of er wel een wil is om te slagen in het Octopusoverleg. ”Met zijn uitspraken legt Di Rupo een bom onder het overleg. Zijn verklaringen en voorstellen bevatten niets constructief”, meende de senator. ”Over dergelijke materies kan men geen referenda houden. Het enige resultaat zal zijn dat de bevolkingsgroepen nog meer tegen elkaar opgezet worden.”

En ook het Vlaams Belang deed zijn duit in het zakje. ”Van een volkstelling in Brussel en de Rand kan geen sprake zijn”, stelt Vlaams Belang-kamerlid Bart Laeremans. Hij wijst erop dat de taalgrens destijds werd vastgelegd. ”Die operatie was al het resultaat van een compromis. Het kan dus niet dat men op basis van een volkstelling die grenzen zou willen aanpassen, ongeacht het hoge aantal niet-Nederlandstaligen in bepaalde gemeenten. Het gaat dan eventueel om Vlaamse gemeenten met een anderstalige meerderheid," aldus nog Laeremans.