Inlichtingenchef VS vindt waterboarding martelen

De Nationale Inlichtingendirecteur van de Verenigde Staten, Mike McConnell, vindt persoonlijk waterboarding gelijkstaan aan martelen. Hij wil evenwel om juridische redenen niet zeggen of de ondervragingstechniek buiten iedere twijfel als martelen moet worden beschouwd. Bij waterboarding wordt het slachtoffer op zodanige wijze water toegediend dat vocht in de longen kan komen.

AP Ned

"Als mij water via mijn neus zou worden toegediend, oh God, ik kan me niet voorstellen hoe pijnlijk het zou zijn! Of het volgens de definitie van iemand anders marteling is, voor mij zou het marteling zijn", zei McConnel tegen Lawrence Wright van The New Yorker, die zondag een uitvoerig artikel over het onderwerp publiceerde.

McConnell stelt vast dat iedereen die er zich schuldig aan heeft gemaakt, een hoge boete te wachten staat als de praktijk juridisch onder martelen wordt gerangschikt. De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden doet momenteel onderzoek naar de mogelijke vernietiging van videobanden met ondervragingen van twee Al-Qaidaverdachten door de CIA. De video's werden in 2002 gemaakt en drie jaar later vernietigd. Het is bekend dat de video's beelden bevatten van waterboarding.

Volgens McConnell houdt waterboarding in dat een verdachte het gevoel wordt gegeven dat hij bijna verdrinkt. Daartoe krijgt hij een natte doek over zijn gelaat gebonden, waardoor water in zijn neus drupt.

Een woordvoerder van McConnell bestrijdt Wrights weergave van McConnells uitspraken niet. Wright won in 2007 een Pulitzer Prize voor The Looming Towers, een boek over Al-Qaida en de aanslagen van 11 september 2001.

McConnell zegt dat het op zich vrij eenvoudig is vast te stellen of een ondervragingstechniek neerkomt op marteling. "Is het zo buitensporig pijnlijk dat iemand gedwongen wordt iets te zeggen vanwege de pijn?" aldus de inlichtingenchef.

Het Witte Huis wilde zaterdag geen commentaar geven. Minister van justitie Michael Mukasey weigert te zeggen of waterboarding onder martelen valt. Het Witte Huis gaf in 2002 CIA-agenten toestemming gevangenen met de omstreden techniek te verhoren. De CIA zou de techniek sinds 2003 niet meer hebben gebruikt. CIA-directeur Michael Hayden verbood waterboarding formeel in 2006.

McConnell zegt in een discussie over Osama bin Laden dat de VS niet zouden aarzelen de grens met Pakistan over te steken als zij een tip zouden ontvangen over de precieze locatie van de Al-Qaidaleider in Pakistan. "Je kunt een soevereine natie niet lukraak aanvallen", aldus McConnell, maar "wij willen de zaak afronden". Volgens McConnell verblijft Bin Laden ergens in het autonome gebied tussen Pakistan en Afghanistan.