"Eerder Bye Bye Flanders dan Bye Bye Belgium"

De chantage van de Vlaamse partijen met hun eisen en het separatisme kan leiden tot een "Bye Bye Flanders", verklaarde FDF-voorzitter Olivier Maingain zondagmiddag op RTL-TVI. CD&V-Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy stelde dan weer dat het heropenen van het debat over de taalgrens kan leiden tot het "ontploffen van België".

Belga

Olivier Maingain zei dat hij zich niet gebonden voelt door het ultimatum voor het vormen van een definitieve regering op basis van een institutioneel akkoord. "We hebben noch een resultaatsverbintenis noch een deadline om tot een akkoord te komen. We hebben alle tijd", meende de FDF-voorzitter die benadrukte dat enkel de Vlaamse partijen vragende partij zijn voor een staatshervorming.

Dat standpunt verwonderde Eric Van Rompuy: "U heeft tijd? Maar er moet tegen 23 maart een institutioneel akkoord zijn of anders is er geen regering meer." "Ik ben niet gebonden door een deadline. Er is een regering in functie", repliceerde Maingain. De prioriteiten liggen volgens hem op het sociaal-economisch vlak, en voor er een nieuwe regering komt, dient er een andere formule voorgesteld te worden.

Ook over de taalgrens stonden beide politici lijnrecht tegenover elkaar. "Indien u wil dat België ontploft, moet u het debat over de taalgrens maar heropenen", stelde Van Rompuy. Maingain antwoordde dat hij wel degelijk dat debat willen heropenen. De Franstaligen zijn volgens hem de "permanente chantage" meer en meer beu: "Indien jullie onze eisen niet willen aanvaarden, wordt het separatisme", stelde Maingain nog.

Als men met separatisme dreigt indien de Franstaligen niet ingaan op de Vlaamse eisen, wordt het niet zozeer "Bye Bye Belgium" maar wel "Bye Bye Flanders" vermits de Franstaligen de continuïteit van België kunnen verzekeren, stelde Maingain. De FDF-voorzitter verwees hiermee naar de RTBF-fictie-documentaire.