Mobiliteitsplan

Open Vld-gemeenteraadslid Hilde Dierickx vroeg in de raadscommissie een gefaseerd mobiliteitsplan op te stellen voor de rioleringswerkzaamheden in Schoonaarde. De werken verlopen in zes fasen. ”Per fase is een apart mobiliteitsplan noodzakelijk”, stelt Dierickx.

jmartynowski

”De bevolking is erg bezorgd om de verkeershinder door de werken.” Volgens schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V) zijn die mobiliteitsplannen er. In het verleden waren er ook al bewonersvergaderingen over deze werkzaamheden, die mogelijk dit jaar nog starten.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio