Oude rijkswachtkazerne

De gemeenteraad van Beveren heeft beslist om de oude rijkswachtkazerne op de hoek van de Molenstraat en de Merodestraat in Kieldrecht te onteigenen.

jmartynowski

BR>

De Regie der Gebouwen weigert om tot een minnelijke regeling over te gaan. Met de onteigening wil het gemeentebestuur de huidige openbare functies van het gebouw (jeugdhuis en kinderopvang) bestendigen. Het is ook de bedoeling om de toekomstige ontwikkeling van de voor het dorp belangrijke site veilig te stellen. De gemeente is wel van plan om de contracten voor de huidige bewoning van het pand te respecteren.

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER