Spirit gaat voor een beter kartel met sp.a

Spirit-voorzitster Bettina Geysen wil de komende maanden strijden voor een beter kartel met sp.a, waarin de partners zich voluit kunnen ontplooien en de wisselwerking optimaler verloopt. Dat kondigde ze zondag aan in haar nieuwjaarstoespraak.

Belga

Spirit werkt aan een eigen versie van een tweede generatiepact, waarbij de kennis en ervaring van de ouderen wordt verzilverd, en waarin aandacht is voor meer duurzame en innovatieve economie, een doordacht budgettair beleid, en een maximale tewerkstelling met ouderen die langer werken.

Geysen haalde uit naar de "schijnregering" zonder project en geld. "Guy, ceci n'est pas un gouvernement", zei ze tot de premier. "Er zijn is haar grootste verdienste. Zichzelf opheffen, haar voornaamste opdracht".

Ze verzette zich tegen de "bullebakpolitiek van de Vlaamse gebroeders Dalton - Dedecker, Dewever en Dewinter. Er is volgens Bettina Geysen zeker nog plaats voor een nieuw Spirit. De partij moet de bevolking ervan overtuigen dat er ook een andere, politieke weg bestaat dan die van de angst.

Geysen begon gesluierd aan haar toespraak uit verontwaardiging tegen het hoofddoekenverbod in Gent en binnen enkele dagen ook in alle provinciale besturen van Oost-Vlaanderen.