CD&V haalt in open brief zwaar uit naar Polderbelangen

In het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo bestaat de bestuursmeerderheid uit sp.a, Open Vld, Verenigde Polderbelangen en CD&V. Die laatste haalde onlangs in een open brief staalhard uit naar Polderbelangen. Inzet : het cultuurbeleid in de polder.

jmartynowski

BR>

De polder wordt bestuurd door een bonte coalitie. CD&V-schepen Romain Rul doet cultuur. Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt een nieuwe cultuurraad gekozen.

Daar liep het mis. In maart werd de oude cultuurraad herkozen. Er volgde een klacht, die resulteerde in een geheim onderzoek, waarvan nooit resultaten bekend zijn gemaakt. In mei besliste het districtscollege dan om de hersamenstelling van de cultuurraad zelf te organiseren.

Het district bepaalde dat de ene vereniging wel als feitelijke vereniging wordt erkend en stemrecht krijgt, een andere vereniging wordt werkgroep, zonder stemrecht. Plots waren er in september 32 stemgerechtigde leden, waar dat er vroeger 19 waren. De verkiezingen vonden plaats en een week later keurde het college de hersamenstelling goed.

Daarop diende de oude cultuurraad klacht. De procedure was volgens hen in tegenspraak met de statuten. Tijdens de jongste districtsraad werd de klacht behandeld achter gesloten deuren. “Ze was ontvankelijk, maar werd ten gronde niet aanvaard”, zegt districtsburgemeester Bartholomeeussen (sp.a).

CD&V verwijt Polderbelangen dat de partij dwarsligt en dat het hun schuld is dat het district subsidies dreigt mis te lopen voor de bouw van een nieuw cultureel centrum. Onlangs werd tijdens de districtsraad een wisselmeerderheid gevonden om een agendapunt uit te stellen.

Culturele initiatieven stoppen. De meerderheid van de raad van bestuur van het cultureel ontmoetingscentrum De Schelde was het niet eens met het gevoerde beleid en nam ontslag.

Er is niet alleen een malaise op cultureel gebied, het wordt tijd dat Marcel Bartholomeeussen orde op zaken stelt in zijn bestuursploeg. “Dat gebeurt”, vertrouwt hij ons toe. “Ik ben ook niet blij met de CD&V-brief. Maar we moeten verder met deze groep. Als het lukt, zijn we dit weekend uit de problemen. Ondertussen is een nieuwe cultuurraad gekozen.” De naam van de voorzitter wil hij niet zeggen, wel tijdens de volgende vergadering van de districtsraad. Andere bronnen melden ons dat er nog geen voorzitter is. Onduidelijkheid blijft troef.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio