"Hypocrisie bij de linkse partijen"

In een interview met La Dernière Heure zondag zegt minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld), die vrijdag een haalbaarheidsstudie voor een gesloten centrum voor gezinnen met kinderen aanvroeg, dat er bij de linkse partijen sprake is van "hypocrisie".

Belga

"De parlementariërs geven zichzelf een goed geweten door te betogen en de ngo's oefenen druk uit om de (gesloten) centra menselijker te maken, maar niemand is ooit teruggekomen op het bestaan op zich van deze centra", zegt Dewael.

"Verschillende ministers - Franstaligen - zijn voorstander van alternatieve oplossingen, maar ze schuiven geen concrete voorstellen naar voor. Er is hypocrisie: wie kritiek heeft op de centra moet maar gewoon de wet afschaffen, of de opsluiting van gezinnen verbieden", zegt Dewael. "Voor mij hebben de heren Tobback en Vande Lanotte dezelfde maatregelen toegepast, ook voor gezinnen. Bij mijn weten waren dat socialisten."

Over het feit dat er te weinig leerkrachten zijn in de gesloten centra, zegt Dewael dat hij minister Arena (minister van Onderwijs in de Franse gemeenschap) heeft aangeschreven om leerkrachten af te vaardigen. "Ze heeft zelfs niet geantwoord. Ik heb dan in mijn budget getast, ook al was het niet aan mij om dat te doen."