LDD lijft twee Open Vld-schepenen in en stapt zo in bestuur Ninove

Twee schepenen, een gemeenteraadslid en een reeks andere Open Vld'ers uit Ninove stappen over naar Lijst Dedecker. Dat heeft LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker woensdag bekendgemaakt. Zijn partij neemt zo op lokaal niveau voor het eerst bestuursverantwoordelijkheid op. In Ninove is oranje-blauw aan de macht.

Belga

Ninove, in het zuiden van Oost-Vlaanderen, wordt bestuurd door liberalen en christendemocraten. Burgemeester is Open Vld'er Luc Durant. Twee van de vier liberale schepenen stappen nu over naar LDD. Het gaat om provincieraadslid en schepen van Financiën, Begroting, Middenstand, Handel, Sociale Zaken en Welzijn Rudy Corijn en de schepen van Gelijke Kansen en Kinderopvang Mariette De Smet. Corijn is al aan zijn derde ambtstermijn bezig, De Smet zetelt al drie termijnen in de gemeenteraad.

Ook Willy De Groote, Open Vld-gemeenteraadslid en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij "Ninove-Welzjn", maakt de overstap. Daarnaast volgt nog een rist andere Vlaamse liberalen. Nu de overstap rond is, richt Lijst Dedecker ook een afdeling op in Ninove.

LDD duikt door de wissels voor het eerst op in het bestuur van een gemeente. Corijn laat woensdag alvast weten dat zijn nieuwe partij niet van plan is de meerderheid aan het wankelen te brengen. "Wij wensen mee te werken aan een degelijk financieel onderbouwd beleid ten dienste van de Ninoofse bevolking. Of de andere meerderheidspartners het gezond verstand en de continuïteit van het beleid willen laten primeren, zal de toekomst uitwijzen", zegt de schepen.

Reden van zijn overstap? "De manier waarop men binnen Open Vld-Ninove met mensen omgaat, dat à la carte besluiten worden genomen naargelang het onderwerp en dat de statuten alleen worden toegepast wanneer het de top goed uitkomt, laat ons niet toe verder politiek en menselijk te functioneren binnen deze partij", stelt Corijn.

De overstap is het werk van LDD-kamerlid Martine De Maght, die het heeft over een ongelooflijke versterking voor LDD. "Het is zeer belangrijk dat de partij nu kan bewijzen dat ze ook kan mee besturen", zegt ze.