Princiepsakkoord om middelen stookoliefonds te verhogen

Binnen het kernkabinet is men het principieel eens geraakt om de middelen voor het Stookoliefonds aanzienlijk te verhogen. Dat werd woensdag uit socialistische hoek vernomen.

Belga

Het Fonds beschikt momenteel over 15 miljoen euro. Daar zou maximaal 30 miljoen euro bovenop komen. Het bedrag zou afhangen van de modaliteiten die nog moeten worden bepaald. Het gaat daarbij om de inkomensgrens die recht zou geven op een tussenkomst van het fonds, het bedrag van de tussenkomst en de hoeveelheid stookolie die voor rekening wordt genomen.

Aan socialistische zijde hoopt men dat het dossier klaar zal zijn voor de Ministerraad van vrijdag.