Lernout vraagt vrijspraak

Jo Lernout heeft woensdagnamiddag voor het hof van beroep de vrijspraak gevraagd via zijn advocaat. "Ik weet dat dit in een dossier van 300.000 bladzijden slecht zou aankomen. Maar we staan hier voor het hof, niet voor de pers", besloot advocaat Gheysens de drie dagen van pleidooi. Donderdagnamiddag komt de verdediging van Pol Hauspie aan het woord.

Belga

Er werd verwezen naar het blanco strafregister van Lernout, die bij vorige werkgevers hoog aangeschreven stond. Hij verliet zijn laatste werkgever om zijn ideaal van een eigen bedrijf na te streven. "Zijn inzet is zeer groot. Altijd was hij bezig met het bedrijf en de aandeelhouders. Altijd stelde hij zijn eigen belang achteruit. Niet enkel in loon, maar ook door ondertekenen van persoonlijke borgstellingen. Mijn cliënt heeft niets meer. Hij heeft geen appeltje voor de dorst overgehouden aan L&H. Je kan geen 7 jaar de sukkelaar uithangen en je rijkdom verbergen."

De advocaat wees er verder op dat Lernout te goeder trouw handelde. "Zelfs als hij beleidsfouten heeft gemaakt. Hij heeft altijd te goeder trouw gehandeld. In zijn inzet voor het bedrijf hadden ze bijvoorbeeld de idee om een taalvallei op te richten op een Ieperse weide waar voorheen niets stond. Mijn cliënt stak er 200 miljoen eigen centen in. Er kleeft geen geld aan zijn vingers. Ze (de stichters, nvdr) zijn niet langs de kassa gepasseerd. Op een bepaald moment waren ze 20 miljard frank waard aan aandelen.

Vergelijk het gedrag van mijn cliënt met dat van mensen die aan de slechte afloop wel verdiend hebben. Ik vind dit schrijnend voor mijn cliënt." Verwezen werd onder meer naar de banken, die verdiend hebben aan New Dictaphone. Ondergeschikt pleitte de advocaat over een eventuele bestraffing.

"Een boete zal hij niet kunnen betalen. Een gevangenisstraf ? Hij heeft er gezeten, hij hoort daar niet thuis. Hij is geen gevaar voor de maatschappij. Hij is nedergedaald ter helle en zit er nog altijd", besloot Gheysens.