Vlaams parlement keurt participatiedecreet goed

Het Vlaams parlement heeft woensdag het zogenaamde participatiedecreet van minister Bert Anciaux (Spirit) goedgekeurd. Met dat decreet wil Anciaux meer mensen, zeker uit kansengroepen, betrekken bij cultuur, jeugd en sport. Vanaf 2009 wordt voor de uitvoering van het decreet jaarlijks 18 miljoen euro vrijgemaakt.

Belga

Het budget voor specifieke groepen stijgt van 3,6 naar 6,8 miljoen euro. Dat zal projecten rond cultuur, jeugd en sport mogelijk maken voor mensen in armoede, mensen met een handicap, gedetineerden en etnisch-cultureel diverse groepen.

Anciaux noemde het decreet eerder het sluitstuk van zijn beleid. Toch kwam er kritiek op het werkstuk, onder meer van de Inspectie van Financiën.

Ook in het Vlaams parlement was er kritiek, al stemde niemand tegen het decreet. Iedereen steunt immers de uitgangspunten van het decreet: de participatie verhogen. De oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen! en Lijst Dedecker onthielden zich. Maar ook vanuit de meerderheid kwamen er opmerkingen.

Coalitiepartner Open Vld toonde zich eerder al een koele minnaar en vindt het decreet overgestructureerd. De liberalen willen dat het decreet midden 2009 geëvalueerd wordt. CD&V zei woensdag bij monde van Dirk De Kort "nauwlettend" te zullen toezien op de uitvoering van het decreet en op de resultaten van de nieuwe initiatieven die worden opgezet.

De meerderheid had een reeks amendementen ingediend die een deel van de opmerkingen moeten opvangen.