"Premier is geen gematigd iemand"

Brussels minister-president Charles Picqué ziet in de nota van premier Guy Verhofstadt over de staatshervorming valsstrikken voor het Brussels gewest. Hij nodigt de Franstaligen uit de premier niet te beschouwen als een gematigd iemand, zo meldt de Franstalige openbare omroep RTBF woensdagmiddag.

Belga

Picqué heeft met name kritiek op het voorstel om de vennootschapsbelasting te regionaliseren. Die maatregel zou volgens hem catafstrofale gevolgen hebben voor Brussel. "Beeld je in dat Vlaanderen, dat over veel middelen beschikt, de vennootschapsbelasting in Zaventem tot niets zou reduceren en Brussel, bij gebrek aan middelen, niet zou kunnen volgen. Dan zou een delocalisatie mogelijk zijn van bedrijven naar Vlaams-Brabant", luidt het.

In zijn nota pleit Verhofstadt ervoor de gewesten beslissingsbevoegdheid in de vennootschapsbelasting te geven. Daarbij zou een federaal basistarief gelden en zouden de gewesten de mogelijkheid hebben tot op bepaalde hoogte opcentiemen in te voeren.

De Brusselse regeringsleider vindt ook dat het Brussels gewest dreigt aan autonomie in te boeten en onvoldoende financiering zou genieten, indien de nota van Verhofstadt realiteit wordt. Volgens hem moeten de Franstaligen de ogen openen en begrijpen dat Verhofstadt geen gematigd iemand is. "Wanneer gaan de Franstaligen hun naïviteit laten varen? Al vijftien jaar worden de Vlaamse eisen uitgesproken. Guy Verhofstadt, voor wie ik veel respect heb, neemt de Vlaamse eisen over en die boodschap stemt volledig overeen met de boodschap die Yves Leterme of sommigen binnen de N-VA zouden kunnen hebben gelanceerd", aldus nog Picqué.

De onderhandelingen, die zich als moeilijk aankondigen, zijn voor hem de gelegenheid om sterke eisen voor de hoofdstad op tafel te leggen.