Mogelijk verband tussen roken en zelfmoordgedachten

Volgens Duitse onderzoekers zou er een verband bestaan tussen roken en zelfmoordgedachten. Het onderzoek van de wetenschappers werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Affective Disorders.

Belga

Op sigarettenpakjes staan tegenwoordig waarschuwingen als "roken is dodelijk", "roken veroorzaakt kanker", ... "Maar ontradingscampagnes zouden rokers ook moeten wijzen op het verhoogde risico op zelfmoordgedachten", zegt Thomas Bronisch (Max Planck Institut München).

Voor het onderzoek baseerden de wetenschappers zich op een psychologische studie uitgevoerd bij 3.021 jongeren tussen 14 en 24 jaar uit München in 1995. Zij werden 3,5 jaar lang gevolgd. Een kwart van hen had nooit gerookt. De anderen werden opgedeeld in groepen van gelegenheidsrokers (40 procent), regelmatige "niet-verslaafde" rokers (17 procent) en verslaafde rokers (19 procent).

Van de niet-rokers gaf 15 procent toe zelfmoordgedachten (minstens twee weken lang eraan denken zichzelf te doden of te wensen dood te zijn) te hebben gehad. Dat aantal liep bij de gelegenheids- en niet-verslaafde rokers op tot 20 procent en bij de verslaafde rokers zelfs tot 30 procent.

Het verband tussen roken en zelfmoordrisico bleek nog duidelijker bij het aantal zelfmoordpogingen (69). Slechts 0,6 procent van de niet-rokers gaf toe een einde te willen maken aan zijn/haar leven, terwijl dat percentage bij de niet-verslaafde rokers 1,6 procent bedroeg, en bij de verslaafde rokers zelfs 6,4 procent. Eerder hadden onderzoeken al gewezen op een mogelijk verband tussen roken en zelfmoord, zonder evenwel uitsluitsel te bieden op de vraag of roken de oorzaak, dan wel een symptoom van neerslachtigheid is.

De Duitse wetenschappers geven toe dat ook hun onderzoek beperkingen heeft. Zo heeft geen enkele proefpersoon in de loop van het onderzoek een einde gemaakt aan zijn leven. Het onderzoek is dus enkel gebaseerd op zelfmoordgedachten en -pogingen. Bovendien waren heel wat proefpersonen op het ogenblik van het onderzoek nog jonge adolescenten, een leeftijdsgroep waarin jongeren vaak worstelen met zelfmoordgedachten.