Steeds meer Nederlanders wonen in België

Het aantal Nederlanders dat zich in België vestigt, is de afgelopen vijftien jaar verdubbeld. In 2006 woonden er ruim 111.000 Nederlanders in België, de meesten in de grensstreek. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekend. Er wonen daarentegen 36.000 Belgen in Nederland.

Belga

De belangrijkste motieven om in België te gaan wonen zijn volgens het CBS de goedkope woningen en relatievorming. Bovendien zoeken de Nederlanders rust en ruimte in vooral de Ardennen en het Duitstalige deel van België. Brussel is eveneens een favoriete vestigingsplek, alsmede de kuststreek en Antwerpen.

Het aantal Belgen dat in Nederland woont, is met 36.000 in 2006 aanzienlijk minder en is al jaren stabiel. De naar het noorden verhuizende Belgen zijn jonger (gemiddeld 43,5 jaar) dan de Nederlanders (gemiddeld 45,7 jaar) die naar het zuiden trekken. Behalve werk of een studie is een Nederlandse partner voor Belgen een belangrijk motief om naar Nederland te komen.

Een vijfde van de Nederlanders in België is 65 jaar of ouder. Dat aandeel is iets groter dan het gemiddelde van 17 procent voor de totale Belgische bevolking. Het aandeel 65-plussers onder de Belgen in Nederland is met 16 procent iets lager en gelijk aan het totale Nederlands gemiddelde.