Jef Tavernier klaagt overvolle kleuterklassen aan

Vlaams parlementslid Jef Tavernier (Groen!) staat woensdagmorgen in de kleuterschool De Speelkriebel in Kessel-Lo een leerkracht van een klas met 25 kleuters bij. Hij wil zo het probleem van de overvolle kleuterklassen aanklagen. Woensdagmiddag voelt hij in het Vlaams parlement onderwijsminister Frank Vandenbroucke (sp.a) aan de tand.

Belga

Het probleem van de overvolle kleuterklassen werd begin deze week nog aangekaart in enkele kranten. Tavernier deelt het standpunt van de Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen dat kleuterklassen vanaf 26 kindjes moeten gesplitst worden. Vanaf dat aantal wordt het immers moeilijk voor leerkrachten om de gevraagde kwaliteitszorg te verstrekken.

"Naar aanleiding van het jaar van de kleuter heeft de minister uitgepakt met een nieuw systeem waarbij men sneller lestijden kon bekomen voor bijkomende kleuters. In de praktijk levert dit echter niet veel op. De vooruitgang wordt geraamd op nauwelijks 1 procent. Ondanks de grote verklaringen van de minister blijven de kleuterklassen veel te groot. Er moet dus nog meer geïnvesteerd worden in bijkomende lestijden", meent Tavernier.

Hij stelt voor dat scholen een nieuwe voltijdse leerkracht kunnen aanwerven als de kleuterklassen meer dan 25 leerlingen tellen. In een school als De Speelkriebel zou dit een herverdeling opleveren waarbij de klassen gemiddeld zo'n 20 leerlingen tellen. "Kleuters moeten ook volwaardig geteld worden zowel voor de berekening van lestijden als werkingskosten. Momenteel is dat slechts voor 88 en 66 procent. Het optrekken van die percentages levert ook al een verbetering op", aldus Tavernier.

Woensdag in het Vlaams parlement zal Tavernier onderwijsminister Frank Vandenbroucke aanporren structurele maatregelen te nemen om kleuterklassen verder te verkleinen. Hij zal Vandenbroucke ook vragen zijn voorbeeld te volgen en zelf eens een tijd lang mee te draaien in een kleuterklas.