NMBS vraagt miljoenen

Op het ogenblik dat de NMBS zich opmaakt voor een gesprek met voogdijminister Inge Vervotte (CD&V) over de afsluiting van een nieuw beheerscontract, somt La Libre Belgique woensdag de voornaamste verlangens op van de leiding van de spoorweggroep.

Belga

Voor 2008 becijfert de top een federale dotatie van in totaal 1,2 miljard euro, waarvan 190,59 miljoen voor de NMBS Holding, 719,52 miljoen voor Infrabel en 293,36 miljoen voor operator NMBS. Uit de documenten die de krant kon inkijken, blijkt dat de NMBS-groep jaarlijks slechts 87 procent van het door de federale overheden ter beschikking gestelde investeringsbudget gebruikt, wat aanleiding kan geven om die hulp terug te schroeven.

Verder blijkt dat het niet uitgegeven saldo van de voorgaande jaren oploopt tot 223,048 miljoen euro, of een bedrag dat hoger ligt dan de dotatie waarop de holding voor 2008 hoopt. Tegelijkertijd laten de nieuwe investeringsvoorstellen van de holding tegen 2012 een (te vullen) totaal tekort van 176 miljoen euro zien, waarvan 3,6 miljoen voor de infrastructuur van het Gewestelijk Expres Net.

Op financieel vlak verwacht de holding voor 2008 een omzetcijfer te realiseren van circa 2,36 miljard euro met een bedrijfsresultaat van bijna 75 miljoen euro. De schuld op 31 december 2007 bedroeg 3,1 miljard euro en de vooruitzichten ramen die op 3,24 miljard euro op 31 december 2008.

Uit het overzicht van de investeringen en infrastructuur voorzien voor 2008 blijkt dat de leiding van de holding en van Infrabel de verdeelsleutel 60 (Vlaanderen)/40 (Wallonië) een beetje de nek omdraait. Vlaanderen en Wallonië zullen over 805,1 miljoen euro kunnen beschikken voor 2008, waarvan 483 voor Vlaanderen. De details tonen echter dat de investeringen in verband met capaciteituitbreiding meer naar Vlaanderen (67 pct) vloeien dan naar Wallonië (33 pct).