Beelden 'bevestigen' incident Iraanse en Amerikaanse schepen

Het Pentagon heeft dinsdag een beeld- en geluidsopname verspreid van het incident in de straat van Hormuz, waaruit blijkt dat de Iraanse schepen zondag wel degelijk een "bedreigende boodschap" naar drie Amerikaanse schepen hebben gestuurd.

Belga

Op de opname is een boodschap te horen die volgens Washington afkomstig is van een man aan boord van een van de Iraanse schepen. De man spreekt Engels. Hij wordt meermalen onderbroken door een marinier van het Amerikaanse schip USS Hopper, die de man maant afstand te nemen. De man zegt: "Ik ga jullie aanvallen, over een paar minuten gaan jullie de lucht in".

De videobeelden zijn opgenomen vanaf de brug van de USS Hopper en tonen drie snelle schepen die op de drie Amerikaanse schepen afkomen: de USS Hopper, de USS Port Royal en de USS Ingraham.

De Amerikaanse president George W. Bush heeft het incident dinsdag een "provocatie" van de kant van Iran genoemd. De Iraanse regering ontkent het provocatieve karakter van het incident en zegt dat het om een "gewone identificatieprocedure" ging.

De beelden staan op YouTube: