Hoop voor deel suikerfabriek

Er is een waterkansje dat een beperkte afdeling van Iscal Sugar actief blijft in Moerbeke, dat is dinsdag gebleken uit de onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van de suikerfabriek. Pas als daar zekerheid over is, kan worden gepraat over het sociale luik van de sluiting van de fabriek.

De personeelsleden van de suikerfabriek, waarvan het grootste deel na de intentieverklaring tot sluiting thuis zit met behoud van loon, kregen dinsdag te horen wat het overleg tussen vakbonden en directie heeft opgeleverd. ”Experts van het Vlaamse en Waalse Gewest zullen vanaf 18 januari onderzoeken of de afdeling specialty sugars nog kan blijven bestaan”, zegt Björn Desmet van ABVV Voeding namens het het gemeenschappelijk vakbondsfront. ”Volgens de Europese regelgeving moet de fabriek helemaal ontmanteld worden vooraleer de 53 miljoen euro aan subsidies kan worden uitbetaald. Maar volgens de directie van Iscal Sugar is er een heel grote kans dat de productie van caramel behouden kan blijven. Ook de productie van zogenaamde witte stroom, een ander derivaat, zou misschien kunnen blijven bestaan.”

Die twee activiteiten zouden werk geven aan vijf tot zeven mensen van de 95 die in dienst waren. ”De directie heeft de intentie om die activiteiten te behouden als het mogelijk is. Maar dat moet eerst worden onderzocht. Zolang dat niet is gebeurd, blijven we in de eerste fase van de onderhandelingen zitten, de fase van de kennisgeving en het onderzoek naar de mogelijkheden.”

Op 23 januari komen directie en vakbonden samen om de resultaten van dat onderzoek te bespreken. Normaal worden de onderhandelingen over de sociale regelingen nadien opgestart zodat er in februari concrete voorstellen op tafel liggen. Niets te vroeg, want tot dan zitten de arbeiders en bedienden in de onzekerheid die is ontstaan na de eerste berichten over de sluiting. ”De mensen reageerden vrij gelaten”, zegt Desmet. ”Logisch, iedereen wil dat er zo snel mogelijk wordt overgestapt naar de tweede fase van de onderhandelingen. De mensen willen duidelijkheid over mogelijkheden qua behoud van anciënniteit, brugpensionering en vergoedingen.”

Geprikkeld

Het nieuws dat één afdeling mogelijks toch actief blijft op de site, komt voor Moerbeeks burgemeester Filip Marin (Open Vld) als een verrassing. ”Voor eventuele activiteiten in de suikerfabriek zijn voor zover ik weet hernieuwde vergunningen nodig. We gaan nu met de gemeenteraad bekijken waar we naartoe willen. Het is niet de fabriek die de bestemming van de grond moet dicteren, maar de gemeente”, zegt hij geprikkeld. ”In dat debat moeten wij ook onze zeg hebben. Als dat niet gebeurt, zullen mijn uitspraken harder worden. De inwoners van Moerbeke hebben ook recht op informatie.”

Donderdag komt het schepencollege bijeen over deze zaak.

Roel VAN HOFSTRAETEN, Belga

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio