Karlader haalt 7 ton op

Dat bijna een kwart van de karladers, chauffeurs en ploegbazen van Stadsreiniging in Antwerpen niet of slechts gedeeltelijk inzetbaar is, ligt volgens de vakbonden niet alleen aan de aard van de job, maar ook aan het slechte personeelsbeleid.

BR> Bijna 25 procent van de Antwerpse vuilnismannen en -vrouwen kan door gezondheidsproblemen zijn of haar werk niet uitvoeren. In slechts 2,5 procent gaat het om drugs- en alcoholproblemen.

“Een karlader haalt per dag gemiddeld 7 ton huisvuil op”, zegt Skender Baleci van ACV-Openbare Dienst. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze mensen meer vatbaar zijn voor arbeidsongevallen en ziekte. Er heerst bijgevolg een relatief hoge arbeidsongeschiktheid. Dit weten we al lang. Ik begrijp alleen niet waarom de oplossingen uitblijven.”

Hetzelfde is te horen bij de socialistische vakbond ACOD. “Ik betreur dat milieuschepen Guy Lauwers (sp.a) de problemen met de huisvuilophaling nu afschuift op het personeel”, zegt Gerard Van der Elst van ACOD-Antwerpen. “Als er problemen zijn met de ophaling van het grof huisvuil of het bedrijfsafval dan is het aan de dienstleiding van Stadsreiniging en de schepen om daar een oplossing voor te zoeken. Dit is toch niet de schuld van de mensen die het werk uitvoeren.”

Spelletjes

Van der Elst heeft kritiek op het personeelsbeleid bij de stad Antwerpen. “Wij vragen al weken aan Personeelsmanagement hoeveel mensen per stadsdienst werken. Ik wacht nog steeds op de cijfers. Volgens mij weet de personeelsdienst het zelf niet.”

Volgens de ACOD-vakbondsman speelt er iets anders mee rond Stadsreiniging. “Er worden politieke spelletjes gespeeld”, zegt Van der Elst. “De kritiek vanuit de politiek op Stadsreiniging heeft slechts één doel: de oprichting van een autonoom afvalbedrijf. Sommigen willen de verzelfstandiging van deze dienst versnellen. Ik ben daar tegen.”

Sacha VAN WIELE

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio