KUL-archeologen vinden zeven Merovingische graven in Asse

Archeologen van de K.U.Leuven hebben op een bouwterrein aan de Krokegemseweg in Asse zeven graven uit de Merovingische periode opgegraven.

Belga

De graven kwamen onverwachts te voorschijn aan het einde van een opgravingscampagne naar Romeinse overblijfselen. De vondst, die dateert uit de zesde eeuw na Christus, is van groot belang voor de geschiedenis van Asse, vermits er daar uit die periode nooit eerder sporen werden aangetroffen.

De opgravingen leverden tot nu toe vooral sporen uit de Romeinse periode op zoals een pottenbakkersatelier, greppels en afwateringsgrachten van een Romeinse weg en sporen van bewoning zoals dakpanconcentraties. In de Merovingische graven werden voorwerpen aangetroffen zoals potten, kralen en kledingaccessoires zoals gespen en spelden. Vermoedelijk gaat het om de randzone van een grafveld waarvan de omvang niet gekend is. De naburige percelen behoren immers niet tot het opgravingsterrein.