Economische groei robuust, maar inflatierisico

De wereldwijde economische groei blijft robuust, vooral dan in de opkomende landen, maar de groei dreigt wel belemmerd te worden door inflatiespanningen.

Belga

Dat verklaarde Jean-Claude Trichet als woordvoerder van de centrale banken van de groep van tien (G-10). Maandag kwamen de voorzitters van de centrale banken bijeen in Basel, op de zetel van de BIS, de bank voor internationale betalingen.

"Op wereldvlak is er de bevestiging dat de economie verder groeit aan een eerder robuust tempo, ook al is er een lichte groeivertraging", verklaarde Trichet. Volgens Trichet heeft de hypotheekcrisis wel de industrielanden getroffen, maar werden de groeilanden gespaard. "Die landen hebben een zeer indrukwekkende groei. Er is geen indicatie dat er een correctie zal optreden".

Anderzijds wees de voorzitter van de Europese Centrale Bank wel met een vinger naar het inflatierisico, dat kan wegen op de wereldwijde groei. "De risico's zijn aanwezig", aldus Trichet, die verwees naar de hoge prijzen voor grondstoffen, voeding en olie. Hij liet zich ook positief uit over de inspanningen die de centrale banken de voorbije maanden hebben gedaan om de geldmarkten te kalmeren, na het uitbreken van de kredietcrisis. Ook, aldus Trichet, blijven de bankiers in nauw contact met elkaar om eventueel in de toekomst opnieuw in te grijpen. Vorige week leek het erop dat de rust op de kredietmarkten is teruggekeerd.