Al 46 meldingen over onveilige kinderartikelen voor OKA-meldpunt

Het OKA-meldpunt voor onveilige kinderartikelen dat Kind en Gezin eind 2005 in het leven riep heeft tot dusver 46 meldingen ontvangen. De Dienst Veiligheid van de Consumenten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie beoordeelde vier artikelen als onveilig. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaamse minister van Welzijn Steven Vanackere op een schriftelijke vraag van Els Robeyns (sp.a).

Belga

In de vermelde vier gevallen werden de ontwikkelaars en de firma's die het product verkochten gecontacteerd om het uit de handel te nemen. Een fabrikant kreeg een waarschuwing de tekorten weg te werken. Volgens Vanackere is er regelmatig overleg met de Belgische federatie van ontwikkelaars FEBAB over de veiligheid van kinderartikelen, wat onder meer geleid heeft tot het bijwerken van de catalogussen van 2006 en 2007 met preventietips van Kind en Gezin.

Vanackere wil een nieuwe sensibilisering starten met betrekking tot een veilige slaapplek voor kinderen tot drie jaar. "Specifieke aandacht gaat hierbij naar de kinderopvang omdat vastgesteld werd dat er in verhouding meer kinderen aan wiegendood overlijden in de kinderopvang dan in de thuissituatie", aldus de minister. Daarnaast zal de website veilige kinderartikelen van Kind en Gezin worden uitgebreid, zal er worden gesensibiliseerd rond bijtongevallen met honden en zal de coördinatie op vlak van ongevallenpreventie worden verbeterd.