Reynders: "300 à 500 miljoen voor nieuwe maatregelen"

De begroting 2008 zal niet toelaten dure maatregelen te nemen. Dat stelt vicepremier en minister van Financiën Didier Reynders, die daarmee op dezelfde golflengte zit als premier Guy Verhofstadt. Wel moet het volgens Reynders mogelijk zijn 300 tot 500 miljoen euro vrij te maken op de begroting voor nieuwe initiatieven.

Belga

In zijn rentree-interviews waarschuwde de premier van de interim-regering maandag dat de budgettaire ruimte te krap is voor dure maatregelen. "We zitten op dezelfde lijn", reageert Reynders. "De marges zijn beperkt, zoals dat de voorbije jaren altijd het geval is geweest. Guy Verhofstadt heeft gelijk als hij stelt dat het niet binnen de begroting 2008 is dat er grote ingrepen zullen zitten". Volgens de vicepremier zullen de belangrijkste hervormingen in het regeerakkoord van de definitieve regering zitten. Hijzelf zet zijn schouders onder het sociaal-economische programma van die bewindsploeg.

Niettemin stelt Reynders enkele - zelfs bescheiden - maatregelen voorop die in de lijn van de regeringsverklaring liggen. Het gaat daarbij om een verhoging van de pensioenen, een verlaging van de fiscale druk op de lage en middeninkomens, de voortzetting van de inspanningen voor bedrijven op het vlak van onderzoek en ploegenarbeid, steun voor de minst bedeelden in het kader van de gestegen energieprijzen dankzij een uitbreiding van het Stookoliefonds of tussenkomsten op het vlak van gas en elektriciteit.

Op dat laatste punt merkt Reynders evenwel op voorstander te zijn van duurzame maatregelen, die enerzijds toelaten energie te besparen en anderzijds in hernieuwbare energie te investeren, veeleer dan alles in te zetten op een prijsverlaging. "We moeten de periode van gestegen prijzen vooral gebruiken om energiebesparing en hernieuwbare energie aan te moedigen. Een beetje zoals in de afvalsector: eerder dan de prijs van de verwerking te verlagen, moeten we het afvalsorteren aanmoedigen. Hier is het interessanter te zeggen dat de beste energie de energie is die we niet verbruiken", benadrukte hij.