Meer en meer kinderen volgen thuisonderwijs

Het aantal kinderen dat in Wallonië thuisonderwijs volgt, is in zeven jaar tijd verdrievoudigd tot 504. Dat schrijven de kranten van de groep Vers L'Avenir.

Belga

Waalse ouders die hun kinderen niet naar school laten gaan, dienen dit sinds dit schooljaar ook aan te geven aan de dienst die over de schoolplicht waakt. Voorheen moest dit aan de inspectie worden gemeld.

Het aantal kinderen dat thuis wordt onderricht steeg in Wallonië van 189 in 2000 naar 504 in 2007. Het gaat om 250 kinderen voor het lager en 254 kinderen voor het middelbaar onderwijs.

Voor Vlaanderen gaat het om een verviervoudiging tot 508 leerlingen in 2005.