Kleuterklassen overvol na vakantie

Nieuwjaar is een belangrijk instapmoment in kleuterscholen. Ondanks een hoger budget voor extra uren blijft het probleem van overvolle kleuterklassen bestaan.

Belga

De kans is groot dat nieuwkomertjes op de eerste dag na de kerstvakantie in overvolle instapklassen terechtkomen. Een structurele oplossing is nog steeds niet in zicht.

Extra leerlingen leveren wel extra uren op, maar meestal te weinig om de extra zorgbehoefte op te vangen. Het budget voor extra uren ging van 5 naar 15 miljoen euro en de uren komen sneller ter beschikking. Vroeger kreeg een school pas extra uren wanneer er ten minste elf extra leerlingen kwamen; vandaag volstaan twee nieuwe leerlingen.

Toch blijven de overvolle kleuterklassen een nijpend probleem. De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen pleit voor een systematische splitsing van instapklasjes vanaf 26 kinderen, maar volgens minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke is dat voorstel niet haalbaar. "Met de soepelere toegang tot extra uren moet een goede omkadering mogelijk zijn", meent woordvoerder Ward Verhaeghe.

Het probleem van de overvolle kleuterklassen rijst traditioneel het scherpst in de maanden tussen Nieuwjaar en Pasen. Er komen kinderen bij, maar het duurt vaak tot Pasen, wanneer het warmere weer nog meer kinderen naar school lokt, voor er cijfermatig genoeg extra kleuters zijn om een klas eventueel te splitsen.