Verhofstadt: "Geen geld voor dure maatregelen"

"We zullen doen wat we kunnen voor de koopkracht van de mensen, maar het zal heel bescheiden zijn," zegt premier Guy Verhofstadt.

Belga

"We mogen bij de bevolking geen valse verwachtingen scheppen. We moeten het tekort op de begroting wegwerken en er is daardoor geen geld voor dure maatregelen zoals de stookoliecheques van vroeger, die 100 miljoen of meer kosten", aldus de premier.

Een begroting voor 2008 opstellen, is de kernopdracht voor premier Verhofstadt in de komende 80 dagen. De regering zal een tekort moeten wegwerken dat ergens tussen 1,3 miljard en 2,2 miljard euro zal liggen. "Dat is niet dramatisch, zoals de tekorten in het verleden, maar dat beperkt drastisch de ruimte om bijkomende maatregelen te nemen voor de koopkracht, het stookoliefonds en de lastenverlaging voor de bedrijven. Die zullen noodgedwongen heel beperkt zijn", zegt de premier.

Vooral de PS dringt sterk aan op ondersteuning van de koopkracht tegen de dure olieprijzen. Alleen al de BTW op olieproducten op 6% brengen, zou 600 miljoen kosten. "Zoveel geld hebben we niet. Hoeveel wél, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Maar dat de ruimte miniem zal zijn, dat staat vast", aldus premier Verhofstadt.

Op korte termijn ziet Verhofstadt wel een kans tot een beperkte uitbreiding van het stookoliefonds. "We moeten nu kijken hoeveel we kunnen doen en wanneer. Met bepaalde maatregelen, zoals het stookoliefonds, kun je niet wachten tot de lente", meent Verhofstadt. Nog volgens de premier wordt ook het communautaire debat bemoeilijkt door het federale geldgebrek. Traditiegetrouw worden die onderhandelingen gesmeerd met een grote hoeveelheid geld, maar ook dat zit er dus niet in. "Dat tijdperk is voorbij. We zullen een staatshervorming moeten vinden die aan de drang weerstaat om er een pak geld tegenaan te smijten. Het geld is er gewoon niet", zegt de premier.

Deze week stelt Verhofstadt, in eigen naam, zijn communautaire nota voor. Verwacht wordt dat maatregelen om de federale staat te versterken, zoals een federale kieskring, behoorlijk wat weerstand zullen opwekken, vooral bij het kartel CD&V-N-VA. "Het is nodig dat iemand zich smijt, met het risico volledig afgebrand te worden. Ik reken niet op applaus, niet bij de Vlamingen en niet bij de Franstaligen", geeft Verhofstadt aan. "Het belangrijkste is dat we een akkoord sluiten met zoveel mogelijk partijen, aan beide kanten van de taalgrens."

De kans dat die onderhandelingen uiteindelijk ook tot regeringsdeelname van sp.a-Spirit leiden, acht Verhofstadt dan weer zeer klein. "De inhoudelijke eisen van sp.a kosten dus wel miljarden euro's. Dat geld is er niet. Zelfs de PS stelt dergelijke eisen niet."