Student op kot kost 5.000 euro

Een pendelstudent aan de universiteit betaalt vandaag al snel twee keer meer, een kotstudent zelfs 2,5 keer meer dan twintig jaar geleden om alle studiekosten te dekken. Een kotstudent, die niet van een beurs geniet, kost zijn ouders nu zowat 5.000 euro.

Belga

In die kosten zitten het inschrijvingsgeld, cursussen en boeken, computer, vervoer- en/of huisvesting en socio-culturele activiteiten. Volgens de studiekostmeting van de Vlaamse overheid was dat twintig jaar geleden respectievelijk nog maar 1.030 euro en 1.980 euro.

De kotstudent komt er het meest bekaaid vanaf door de fel gestegen huurprijzen van kamers. Tien jaar geleden kostte een kot op de privé-markt gemiddeld 140 euro, vandaag 240 euro per maand. Bovendien worden studenten steeds vaker gebonden aan een huurcontract voor twaalf in plaats van tien maanden.

De Katholieke Universiteit Leuven hield het voorbije academiejaar bij 248 studenten een bevraging over hun studiekosten. Dat zijn de kosten voor cursussen of handboeken, duurzaam lesmateriaal en eventuele stages of excursiereizen. Daaruit blijkt dat de studiekost per academiejaar voor de meeste opleidingen 300 tot 450 euro bedraagt. Ook de Universiteit Gent maakte de oefening en concludeert dat de prijs voor het studiemateriaal in de eerste bachelors gemiddeld 367,50 euro bedraagt.