"2008 wordt opnieuw warm jaar"

2008 belooft op wereldvlak opnieuw een warm jaar te worden. Dat stelt de Britse weerkundige dienst (UKMO) en de dienst klimatologie van de Universiteit of East Anglia, meldt Eddy De Mey. Men verwacht dat de temperatuur 0,37 graden hoger zal komen te liggen in vergelijking met het langjarig gemiddelde dat 14.0 graden bedraagt. Als deze verwachting werkelijkheid wordt eindigt 2008 binnen de top-tien van warmste jaren.

Belga

BR>

De Engelse meteorologen gaan er wel vanuit dat het ten opzichte van vorig jaar net wat minder warm zal zijn. Meer zelfs: dit jaar wordt het "koelst" sinds 2000, al is dat een relatief begrip. Vorig jaar lag de gemiddelde wereldtemperatuur 0,41 °C, boven het langjarig gemiddelde. Warmst was 1998 met een afwijking naar boven van 0,52 °C.

Dat het in 2008 op mondiaal vlak net wat minder warm wordt heeft te maken met La Nina (het meisje). La Nina is de tegenhanger van El Nino (het kerstjongetje).

Bij een El Nino is het water van de oostelijke Stille Oceaan relatief warm. Momenteel is er sprake van een krachtige La Nina. Concreet betekent dat dat de voorbije oktobermaand het water voor de kusten van Ecuador en Peru, en langs de evenaar, zowat drie graden kouder was dan normaal.

Momenteel stijgt de watertemperatuur langzaam en wellicht rond mei-juni zou La Nina helemaal verdwenen zijn. De huidige sterkte van La Nina komt gemiddeld een keer voor in de twintig jaar. De invloed van een La Nina is veel beperkter dan een El Nino en duurt meestal zes tot negen maanden. Een sterke El Nino daarentegen heeft een grote invloed op bijna de gehele atmosfeer. Hij komt onregelmatig voor maar gemiddeld eens om de drie tot zeven jaar.

Delen van de wereld krijgen dan met extreem weer te maken zoals hevige regenval in Amerika en droogte in landen als Australië en Indonesië. Vooral voor landbouw en visserij heeft dit fenomeen grote gevolgen. De laatste krachtige El Nino deed zich voor in 1997/1998. Volgens de wereldvoedselorganisatie werden in totaal 41 landen getroffen door overstromingen en 22 door droogte. Een El Nino heeft ook positieve effecten. Zo zijn de winters gemiddeld minder streng in het noorden van de Verenigde Staten en treden boven Caribisch gebied en boven de Atlantische Oceaan minder orkanen op.

Noch La Nina, noch El Nino hebben enige invloed op het Belgische weer.