Lokeren deelt premies uit aan onthaalouders

Met een reeks financiële en materiële tussenkomsten wil het stadsbestuur van Lokeren mensen die overwegen onthaalouder te worden over de streep trekken. De nood aan kinderopvang is immers erg groot en het heil moet van de private sector komen.

Zo zijn er een premie van 50 euro per jaar voor werkkledij, een uitbreiding van het gratis uitleenpakket, een gratis EHBO-kit en voor 250 euro speelgoed voor Sinterklaas. Onthaalouders krijgen ook gratis veiligheidsadvies en een eenmalige vergoeding van maximaal 250 euro om hun woning aan te passen. Tot slot valt de forfaitere huisvuilbelasting van 80 euro weg voor onthaalouders.

”We willen met die maatregelen de mensen die onthaalouder willen worden een duw in de rug geven. Er start over enkele maanden ook een wervingscampagne en we gaan met de bedrijven in E17/3 rond de tafel zitten om de mogelijkheden af te tasten”, zegt schepen van Kinderopvang Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Wie het groter ziet en ineens een kinderdagverblijf opstart, mag ook langs de stadskas passeren. ”We geven een eenmalige starttoelage van 1.250 euro en een premie van maximaal 4.000 euro om de intresten van de lening te betalen”, legt de schepen uit.

Onthaalouders die niet aangesloten zijn bij de vzw Gezinswelzijn, zo is er momenteel een in Lokeren, krijgen eveneens een som van 1.250 euro om kleine aanpassingen te bekostigen en speelgoed en ander materiaal aan te kopen. Voorts wil Van Rysselberghe ook de voor- en naschoolse opvang, die uit zijn voegen barst, uitbreiden.

Reacties

“We zijn in elk geval heel blij met wat de stad doet”, reageert Annemie Joos van het kinderdagverblijf Patjoepelke, waar ook de dienst Onthaalgezinnen gevestigd is.

De sp.a. wil voorwaarden koppelen aan de starterspremie. Gemeenteraadslid Jeanine Bellens wil dat het stadsbestuur afspraken maakt met de onthaalouders. Die zouden enkele opvangplaatsen moeten reserveren voor kinderen van maatschappelijk kwetsbare ouders. De partij denkt dan aan leefloners die een opleiding moeten volgen en anderstaligen die hun kinderen bij een onthaalmoeder kunnen brengen terwijl ze een inburgeringscursus volgen. Pas als de onthaalouders daarmee instemmen zouden ze recht hebben op een premie.

Burgemeester Anthuenis (Open Vld) wil daar niet op ingaan omdat er nu al een tekort is aan opvangplaatsen en ook kinderen van tweeverdieners recht hebben op opvang.

Dirk VAN REUSEL

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio