Belgische militairen beëindigen missie in Congolese Kananga

Vijftig Belgische militairen ronden volgende week hun missie in het Congolese Kananga af. De genietroepen uit Amay en Burcht verleenden er sinds vorige zomer steun bij de opleiding van Congolese soldaten en voerden tevens enkele projecten ten voordele van de bevolking uit.

Belga

In Kananga, de hoofdstad van de centraal gelegen provincie West-Kasaï, begeleidden de Belgische soldaten de voorbije zes maanden door België opgeleide Congolese instructeurs bij de vorming van enkele honderden Congolese soldaten. Maandag worden de brevetten uitgereikt in aanwezigheid van luitenant-generaal Oger Pochet.

Normaliter hadden de Belgische militairen reeds in december huiswaarts moeten keren, maar de missie had enige vertraging opgelopen omdat de Congolese leerlingen vorige zomer in verspreide slagorde in Kananga waren gearriveerd en omdat het noodzakelijke materiaal niet op tijd was aangekocht door de Congolese strijdkrachten.

De continue begeleiding van de Congolese troepen is één van de nieuwe accenten in het militair partnerschapsprogramma dat het kader vormt voor de Belgische steun aan de opbouw van een nieuw Congolees eenheidsleger.

Naast de begeleiding van het Congolese leger hebben de militairen in Kananga in samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties een zestal civiel-militairen projecten ten voordele van de burgerbevolking uitgevoerd.