Vaticaans observatorium moet wijken voor theologie

In het zomerverblijf van de paus, Castel Gandolfo, wordt het astronomisch observatorium ontmanteld omdat paus Benedictus XVI meer plaats nodig heeft om diplomaten te ontvangen. Dit heeft de Britse krant The Independent op gezag van de Italiaanse krant Corriera della Serra bericht. Het verwijderen van de telescopen markeert een breuk met een soort intimiteit tussen pausen en priesters-astronomen.

Belga

Sinds meer dan 75 jaar huisvest het pauselijke buitenverblijf ten zuiden van Rome ook een heus observatorium. Sinds Galileo Galileï koesteren pausen een haat/liefdeverhouding met de astronomie. Wat hen voornamelijk interesseerde, is welk hemellichaam de Drie Wijzen uit het Oosten morgen/zondag 2008 jaar geleden naar het stalletje van Betlehem heeftgeleid, aldus The Independent. Ook de hervorming van de kalender door paus Gregorius XIII was een drijfveer voor een eigen sterrenwacht - beter bekend als Specola Vaticana - die in 1935 omwille van het de luchtvervuiling boven Rome vanuit het Vaticaan naar Castel Gandolfo verhuisde. Zelfs onder het langdurig bewind van Johannes Paulus II gingen zijn theologisch conservatisme hand in hand met een enthousiast verwelkomen van de vooruitgang van de wetenschap, aldus de gezaghebbende kranten.

Nu is het observatorium aan een nieuwe verhuis toe, naar een verderop gelegen in onbruik geraakt klooster. De Duitse paus wil immers meer plaats om diplomaten te ontvangen.

Volgens directeur Jose G Funes van de Vaticaanse sterrenwacht is er aan de operatie geen sinister motief verbonden. Wetenschap komt geen trapje lager te staan in het Vaticaan. Blijven in de zomerresidentie, zou slechts een symbool zijn geweest, want nu zal het Speculo Vaticana veel meer plaats hebben.

Luidens de kranten zien gezaghebbende waarnemers van het reilen en zeilen van Benedictus XVI wel degelijk symbolisme in de verhuis. Met name dat de vroegere kardinaal Josepth Ratzinger veel minder open staat dan zijn voorgangers voor wat de wetenschappers hem willen vertellen. Zo heeft hij zich reeds uitgesproken voor de theorie van het "intelligent design" en staat hij vijandig ten opzichte van de Verlichting, die de Waarheid van de Wetenschap hoog in het vaandel voerde.