Duizenden schulden weldra uitgewist

Op 27 juli e.k. zullen heel wat schuldvorderingen automatisch vervallen ten gevolge van verjaring.

Belga

Deze nieuwe situatie is een gevolg van een wet die al werd goedgekeurd op 27 juli 1998 en nu, tien jaar later, in voege treedt. Voor deze datum verjaarden persoonlijke schulden slechts na een termijn van dertig jaar.

Sinds 1998 is het zo dat als een schuldeiser gedurende tien jaar vergeet zijn schuldenaar eraan te herinneren dat die hem nog geld moet, die schuldenaar de verjaring kan inroepen en weigeren de schuld te vereffenen.

De verjaring kan niettemin nog worden onderbroken door een erkenning van de schuld van de schuldenaar, voor de uiterste limietdatum van 27 juli.