TTS bundelt krachten

De Ondernemingsclub van het bedrijventerrein TTS in Temse houdt maandag haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De vereniging is nu drie jaar actief en voorzitter Jean Syts wil niet bij de pakken blijven zitten. Hij gaat vanaf nu regelmatig overleggen met de lokale besturen.

”Ons bedrijventerrein bestrijkt zo’n 215 ha waarvan 90 procent op grondgebied van Temse ligt en de rest in Tielrode en Sint-Niklaas”, legt Jean Syts van Axos uit. ”Drie jaar geleden startten we met de Ondernemingsclub en daar maken nu een negentigtal bedrijven deel van uit. Die vertegenwoordigen 3.400 van de 4.400 arbeidsplaatsen.”

Bij de leden zijn ook enkele sympathisanten uit de nabije omgeving die op die manier op de hoogte willen blijven, maar de kernwerking van de club ligt op TTS zelf. Een secretaresse zorgt voor de continuïteit binnen de vzw, daarnaast zetten een twaalftal bedrijfsleiders zich vrijwillig in voor de vereniging.

”We hebben vier werkgroepen”, schetst de voorzitter. ”Een eerste verzorgt de website en de communicatie, een andere de financiën, de derde houdt zich bezig met infrastructuur en de vierde met de organisatie van evenementen. De bedoeling is om nu met een vijfde werkgroep van start te gaan die onderzoekt of het voordelig is samen aankopen te doen. We denken aan de gezamenlijke ophaling van klein gevaarlijk afval en aan papieraankoop. Leden kunnen hierop dan intekenen.”

Omdat de Ondernemingsclub zoveel bedrijven vertegenwoordigt, is het een ideaal klankbord voor de lokale besturen. ”Vroeger werd er te veel individueel gewerkt in de contacten met de politiek. Vaak kwamen we te laat belangrijke zaken, zoals wegenwerken te weten, zodat we geen inspraak meer hadden. Vanaf dit jaar zal ik als voorzitter driemaandelijks samenzitten met schepen van Economie Wim Van Rossen uit Temse. Maandagochtend doen we dat een eerste keer. Vanuit dat overleg zullen we eventueel ook bijkomende vergaderingen plannen met andere betrokken partijen. Op die manier willen we proactief werken in plaats van reactief.”

Een ander actiepunt van de vereniging is de uitwerking van een soort crisisplan. ”Hierin bepalen we bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als er een vrachtwagen met giftige stoffen zou uitbranden op de E17 of hoe we elkaar snel weer aan de slag kunnen helpen als een van ons slachtoffer van een brand zou worden”, zegt Syts.

Raf MOORTGAT

www.ttszone.be

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER