Nieuw jeugdcentrum en aandacht voor randgroepjongeren staan centraal in jeugdbeleidsplan

Het jeugdbeleidsplan 2008-2011 is klaar. Daarin staat de bouw van een nieuw jeugdcentrum op de Meulenbroeksite centraal. Even belangrijk is de informatie naar jongeren die moeilijk bereikbaar zijn of minder kansen krijgen.

Jeugdconsulent Serge Claeyé zet de belangrijkste actiepunten op een rijtje: “Naast de bouw van een jeugdcentrum in Meulenbroek wordt dit jaar gestart met de bouw van de jeugdlokalen De Braak in Zogge. De jeugdinfrastructuur in de Nieuwstraat, Zilverberk en Kaaiplein krijgt een grondige onderhoudsbeurt met aandacht voor veiligheid. Er komen speelterreinen in de Groenstraat in Moerzeke en op de Braak in Zogge.”

De financiële en materiële steun aan jeugdverenigingen blijft behouden. Het gaat om de werkingstoelagen, maar ook om subsidies voor kadervorming en de verbouwing van jeugdlokalen, voor startende verenigingen en een monitorenvergoeding. Materiële ondersteuning gebeurt via de kopieerdienst, kampvervoer en de uitleendienst.

Om jongeren te informeren komen er nieuwe initiatieven, zoals een jeugdwebsite, een digitale nieuwsbrief, een jeugdkatern in het gemeentelijk infoblad en een brochure met het zomeraanbod van de jeugd-, sport- , cultuur- en opvangvoorzieningen.

De dienstverlening van de jeugddienst breidt uit. “Er is de ondersteuning van het jeugdwerk en de jeugdraad, maar ook het beheer van de feest- en fuifzaal H@mbiance en de inrichting van een fuifloket. Wij gaan ook aandacht besteden aan activiteiten voor kinderen en jongeren als aanvulling op het particuliere aanbod”

De jeugdwerking spitst zich toe op jongeren die vanwege hun afkomst, financiële mogelijkheden of handicaps onvoldoende kansen krijgen. Zo blijft het gemeentebestuur beroep doen op de vzw Habbekrats, een vormingsdienst voor jongeren uit de randgroepen. Extra middelen gaan naar jeugdverenigingen die buurtgerichte activiteiten opzetten voor deze doelgroepen.

WO

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio