RTV deelt zich in twee

De regionale televisie RTV zond vrijdagavond voor de allerlaatste keer in zijn oude gedaante uit. Wie zondagavond op de zender afstemt, ziet een herboren RTV. Niet alleen de generieken, decor en logo zijn nieuw, ook het feit dat er aparte uitzendingen zijn voor Kempen en Mechelen.

RTV mag in onze contreien een hondstrouw publiek en een benijdenswaardige kijkdichtheid hebben, vanaf de eerste dag weerklonk de klacht over het te ruime gebied. Iemand uit Rijkevorsel is niet geïnteresseerd in nieuws uit Sint-Amands, en omgekeerd.

“Het was bij de opstart in 1994 de bedoeling dat er naast de toenmalige TV Kempen ook een TV Mechelen zou komen, maar het geld was er toen niet voor”, zegt directeur Jan Peeters van RTV. “Dat is niet gebeurd. We keren nu wel terug naar dat afzonderlijke opzet.”

RTV produceert vanaf zondagavond twee afzonderlijke nieuwsuitzendingen, een voor de Kempense en een voor de Mechelse regio. “Dat gebeurt vanuit dezelfde studio, maar elk van de twee journaals heeft dus een heel eigen streekgebonden inhoud. We willen het nieuws nog dichter bij de mensen brengen. Zij krijgen bovendien ook méér nieuws dan vroeger. Dat betekent zeker een grote stap vooruit.”

Meer journalisten

Daarvoor zet het televisiekanaal de grote middelen in. Meer journalisten en cameraploegen doorkruisen de twee arrondissementen op zoek naar nieuws en verhalen. Daarnaast krijgt de studio een compleet nieuw decor, logo en generieken. Kortom, de kijker herkent zijn RTV niet meer.

“Het is een hele uitdaging, maar eigenlijk vinden we nu eindelijk aansluiting bij het oorspronkelijke concept van RTV”, zegt Jan Peeters. “We zijn ervan overtuigd dat het onze kijkdichtheid nog gaat versterken. En ook commercieel zal het ons geen windeieren leggen.”

Hans OTTEN

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio