"Confederalisme beter dan separatisme"

Volgens Philippe Moureaux, vicevoorzitter van de PS, zijn de Franstaligen beter af met het aanvaarden van confederalisme, teneinde het separatisme te vermijden. In ruil voor deze toegeving aan de Vlaamse eisen is het nodig om een grendel te installeren, waarbij voor grondwetswijzigingen in de toekomst steeds een drievierde meerderheid in het parlement nodig is. Dat verklaarde het hoofd van de Brusselse socialisten in een opmerkelijk onderhoud met het tijdschrift Le Vif L'Express.

Belga

Moureaux spreekt naar eigen zeggen in eigen naam. Hij beklemtoonde vrijdag dat de Franstaligen belang hebben bij het aanvaarden van "een zeer grondige staatshervorming", zoniet riskeren ze binnen twee à drie jaar met echte Vlaamse separatisten te moeten afrekenen.

Maar volgens Moureaux moet men wel een confederalisme vermijden waarbij gewesten en gemeenschappen quasi onafhankelijke staten zouden zijn en waarbij het federale België ontdaan zou worden van elke bevoegdheid. De PS'er verklaarde zich wel voorstander van een "confederalisme met toegevoegde waarde voor de Franstaligen, met voordelen verbonden aan nationale solidariteit".

Inzake de procedure voor de staatshervorming wil Moureaux dat het artikel 195 van de Grondwet zou worden herzien, zodat de onderhandelingen tijdens de hele volgende legislatuur kunnen duren.

In verband met het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde, meent de PS'er dat de uitbreiding van de grenzen van Brussel een doelstelling moet worden van de Franstaligen. "In een groot pakket kunnen de Vlamingen zo'n uitbreiding aanvaarden, denk ik".

Van hun kant zouden de Franstaligen dan bereid moeten zijn te praten over de sociale zekerheid. Meer bepaald stelt hij voor dat voor de enveloppe van kinderbijslag, de gewesten binnen bepaalde marges (bijvoorbeeld 5 pct) specifieke keuzes moeten kunnen maken, zoals meer geld voor een eerste kind of meer geld voor grote gezinnen.