Dreiging buitenlandse misdadigers uitwijzen in strijd met EU-recht

Een algemene dreiging om jonge, buitenlandse misdadigers uit te wijzen, is volgens een expert van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International in strijd met het Europees recht.

Belga

"Elke uitwijzing moet volgens het principe van het EU-recht een uitzondering blijven", zegt Kris Pollet van Amnesty International. Iedere uitwijzing van een buitenlander in zijn thuisland moet zorgvuldig worden overwogen en geval per geval worden onderzocht.

Na een overval door twee buitenlandse jongeren op een gepensioneerde in München vroeg de minister-president van Hessen, Roland Koch, een snelle uitwijzing van de daders. Volgens het huidige recht verkrijgen vreemdelingen in een EU-staat na vijf jaar een duurzame verblijfsvergunning. "De lidstaten kunnen langdurig verblijfsgerechtigden enkel uitwijzen als er een bestaand en voldoende zwaar gevaar voor de openbare orde of de openbare zekerheid bestaat", luidt het in de richtlijn van november 2003 omtrent langdurig verblijf.

Daarbij moeten de autoriteiten in rekening houden hoe lang de buitenlander al in het land woont, hoe oud hij is en welke gevolgen de uitwijzing voor hem en zijn familie heeft. Volgens Pollet moeten de voordelen voor de openbare orde en de schade voor degene die wordt uitgewezen tegen elkaar worden afgewogen. Daardoor beperkt het EU-recht de nationale wetgeving duidelijk. "De dreiging die van de persoon uitgaat, moet heel zwaarwegend zijn om die persoon uit te wijzen", besluit Pollet.