Kamercommissie keurde bijna 12.000 naturalisaties goed in 2007

In 2007 werden 11.745 vreemdelingen genaturaliseerd, zo schreef de krant La Capitale vrijdag. Toch zijn er veel meer "nieuwe Belgen", gezien naturalisatie niet de enige manier is om Belg te worden.

Belga

"De Kamercommissie naturalisaties kwam in 2007 tweemaal samen in plenaire zitting en we hebben ongeveer 12.000 naturalisaties goedgekeurd", zegt de voorzitter van de commissie, David Lavaux. "Er liggen ook al 14.000 dossiers te wachten voor 2008."

Naturalisatie is evenwel niet de enige manier om de Belgische nationaliteit te verwerven. "Naast de naturalisatie, vermeld in de artikels 18 en 19 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, kan iemand Belg worden via onder meer een verklaring of door automatische verwerving, zoals bij kinderen het geval is", zegt Jeannine Lievens van de federale overheidsdienst Justitie, dienst Nationaliteit.

Het totaal aantal "nieuwe Belgen" is nog niet gekend. De informatie hierover en de verklaringen die de parketten kregen, moet nog gecentraliseerd worden. In het eerste semester van 2007 kregen 28.872 vreemdelingen de Belgische nationaliteit.

Ondertussen nam in 2007 het aantal erkende vluchtelingen in België toe. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) nam in 2007 10.393 (eind)beslissingen. Daarvan waren er 2.122 positief of 20,4 procent van het totaal aantal genomen (eind)beslissingen, een stijging tegenover 2006. Die stijging is te verklaren door de invoering van de subsidiaire bescherming en doordat de achterstand zo goed als weggewerkt is. De Tsjetsjenen vormen een vijfde van het totaal aantal erkende vluchtelingen. De lijst wordt aangevuld door Rwandezen, Irakezen, Serviërs en Congolezen.