Folders Lizin: Oppositie Hoei protesteert voor stadhuis

In Hoei heeft de oppositiepartij Ensemble vrijdagvoormiddag actie gevoerd voor het stadhuis uit protest tegen de weigering om het personeelsregister te raadplegen en zo hun controlebevoegdheid uit te oefenen. Op hetzelfde ogenblik startte de stadssecretaris, Michel Borlée, zijn administratief onderzoek met het horen van het stadspersoneel dat in opspraak kwam in de affaire van het verspreiden van verkiezingsdrukwerk voor PS-burgemeester Anne-Marie Lizin.

Belga

De oppositie was vergezeld van een deurwaarder. "Ik heb vastgesteld dat de raadsleden van Ensemble gevraagd hebben om documenten in te kijken en dat hen dat geweigerd werd", verklaarde deurwaarder Jacques Verpoorten. Voor de oppositie is de weigering in tegenspraak met de Waalse code voor lokale democratie. "Zoals steeds tracht men ons de essentiële stukken in het dossier achter te houden", verklaarde gemeenteraadslid Philippe Charpentier.

De stadssecretaris ontkende dit. "Ik weiger iets te ondernemen zonder alle diensthoofden te hebben geraadpleegd", zei hij. Burgemeester Lizin kwam de afgelopen weken in opspraak omdat een aantal stadsambtenaren tijdens hun diensturen PS-folders hadden uitgedeeld. De bevoegde PS-schepen had gemerkt dat de betrokkenen geen verlof op compensatieverlof hadden aangevraagd op het ogenblik dat ze pamfletten uitdeelden.