Politie verkoopt twee rijkswachtkazernes

Brecht - De lokale politie Voorkempen verkoopt haar rijkswachtkazernes in Malle en in Schilde. Dat levert extra geld op als aanvulling op de werkingstoelagen van de hogere overheid en van de vier gemeentebesturen.
BR>
De zone Voorkempen moet het in 2008 met dezelfde gemeentelijke subsidies stellen als de vorige vier jaren. Het bedrag is nog niet bekend. Wel wordt een extra dotatie verwacht van 473.855 euro via het Actieplan Verkeersveiligheid 2007. Brecht spijst de zonekas met 1.728.960 euro, Malle geeft 1.162.577 euro, Schilde staat 1.723.594 euro af en Zoersel schenkt 1.346.800 euro. De werking van de zone Voorkempen verandert niet veel. Er komen zes inspecteurs bij omdat er mensen met pensioen gaan of bevorderd worden. Na de verhuis van het lokaal team Zoersel naar het Bethaniënhuis komt het politiegebouw aan de Kerkhoflei vrij. Dat wordt mogelijk de stek voor de recherche, die nu in de rijkswachtkazerne in Oostmalle is gehuisvest. De zone moet wel een huurprijs betalen aan Zoersel ter compensatie van het gebruik van het Bethaniënhuis. Als de rijkswachtkazerne in Malle vrijkomt, is de gemeente niet geïnteresseerd in de aankoop. De winst van een eventuele verkoop gaat wel naar de zone.

Datzelfde geldt voor de oude rijkswachtkazerne in Schilde, die aan de gemeente kan worden verkocht. Bart Engelen (28) werd aangeworven als inspecteur interventie.

Stefan Bruers (37) werd inspecteur. Hij wordt wijkagent in Schilde-centrum.

JVs
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio