'Vlamingen hebben alle macht in België'

Een aantal Franstaligen zijn niet blij met de verdeling van de ministerposten in Verhofstadt III. Alle belangrijke en 'Belgische' bevoegdheden met internationale uitstraling zijn in handen van Vlamingen. De Walen moeten het stellen met thema's waar de regio's een belangrijke beslissingsmacht hebben.

bsouffreau

BR>

De Franstalige denktank GREFA bond de kat de bel aan. GREFA zegt dat de verdeling van de portefeuilles een aanfluiting is van het onderling respect tussen de gemeenschappen. Bij de formatie van vroegere regeringen werd rekening gehouden met precaire evenwichten tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Was binnenlandse zaken in handen van een Nederlandstalige, dan kreeg een Franstalige justitie.

Maar met Verhofstadt III zijn die evenwichten verdwenen. GREFA vindt dat de Franstaligen zich hebben laten ringeloren. Ook de functies met een grote internationale uitstraling zijn nu in handen van de Vlamingen. Op die manier krijgt de internationale gemeenschap het beeld dat België door Vlamingen wordt geleid, zegt GREFA.

Belangrijke bevoegdheden die in Vlaamse handen zijn, zijn justitie (Jo Vandeurzen, CD&V N-VA), binnenlandse zaken (Patrick Dewael, Open VLD), defensie (Pieter De Crem, CD&V N-VA), buitenlandse zaken (Karel De Gucht, Open VLD), ambtenarenzaken en overheidsbedrijven (Inge Vervotte, CD&V N-VA) en begroting (Yves Leterme, CD&V N-VA).

De enige zware ministerportefeuille in Franstalige handen is financiën (Didier Reynders, MR). De andere bevoegdheden voor de Franstaligen moeten de ministers vaak delen met de regio's (economie, werkgelegenheid, milieu).