UZ Brussel onderzoekt nieuwe techniek bij opsporing prostaatkanker

Volgens de afdeling Urologie van het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) bestaat er voor de opsporing van prostaatkanker een techniek die betrouwbaarder en preciezer is dan deze die vandaag courant gebruikt wordt. HistoScanning, of geassisteerde prostaatechografie, zou meer voordelen hebben en kan preciezer zijn dan de vaak gebruikte PSA-test. Dat meldt het UZ Brussel, dat onderzoek heeft verricht naar de nieuwe techniek, vrijdag in een persbericht.

Belga

Sinds 20 jaar is de meest gebruikte test voor vroegdiagnose van prostaatkanker een meting van de aanwezigheid van zogeheten Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) in het bloed. "Maar deze techniek heeft veel nadelen en wordt best niet op grote schaal gebruikt", klinkt het. "Het heeft als nadeel dat er te veel vals positieve resultaten zijn, die mensen ongerust maken zonder dat ze aan prostaatkanker lijden. Via deze methoden worden ook tumoren gevonden en behandeld die eigenlijk niet echt bedreigend zijn."

De urologen van het UZ Brussel onderzochten nu de waarde van de volgens hen meer betrouwbare techniek HistoScanning. Deze techniek is gebaseerd op wiskundige analyse van teruggekaatste ultrageluidsgolven die worden gebruikt voor echografische beeldvorming.

Het onderzoek was gebaseerd op 29 patiënten, die allemaal een klinisch gelokaliseerd prostaatcarcinoom hadden. Alle patiënten hadden beslist het carcinoom volledig te laten weghalen. De dag voor de operatie werd bij hen een zogeheten HistoScan uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek waren erg positief.

"De ingroei of de doorgroei van de prostaattumor in het kapsel kon correct voorspeld worden. En de overeenkomsten op gebied van lokalisering en afmetingen van de meeste kankerletsels tussen HistoScan en pathologie was uitermate goed", luidt het.

Op basis van deze eerste positieve bevindingen heeft het UZ Brussel nu beslist om nog meer onderzoek te verrichten naar de waarde van HistoScanning.