Honderd kilometer fietspaden op komst

In 2008 wordt er 60 miljoen euro gestopt in zowat 100 kilometer nieuwe fietspaden. Dat blijkt uit een stand van zaken die de Vlaamse ministers Kathleen Van Brempt (sp.a) van Mobiliteit, en Hilde Crevits (CD&V) van Openbare Werken opgemaakt hebben.

Belga

De extra fietspaden zijn geen overbodige luxe, want op anderhalve maand tijd kwamen er al 360 klachten binnen op het nieuwe Vlaamse meldpunt voor fietspadproblemen.

Het geld komt van drie kanten. Ten eerste zijn er de mobiliteitsconvenanten tussen het Vlaams Gewest en de gemeenten voor fietspaden langs gewestwegen. Die leveren 29 miljoen op, waarmee 61 kilometer fietspad wordt aangelegd.

De tweede bron is het Fietsfonds, dat begin 2007 werd opgericht voor fietspaden op lokale wegen. Aan dat fonds dragen gewest en provincies ieder even veel bij. Met geld uit het Fietsfonds zal in 2008 15 kilometer fietspaden worden aangelegd.

De derde bron zijn de investeringen van het agentschap Wegen & Verkeer van het Vlaams Gewest zelf, die naar schattig goed zijn voor een 25-tal kilometer fietspad. Dat brengt het totaal op 100 kilometer.