Poll: Mag een school leerlingen inzetten voor protestacties?

Leerkrachten, ouders en leerlingen van gemeenteschool Andreas Vesalius voerden vorige maand actie, omdat ze de geplande uitbreiding van de school onvoldoende vonden. De rust leek weergekeerd, tot het gemeentebestuur alle ouders persoonlijk aanschreef.

script language="JavaScript" src="http://www.gva.be/poll/xlaabsolute.asp?p=203">

De directie van Andreas Vesalius zette de protestactie op touw omdat ze vindt dat de uitbreidingsplannen niet overeenstemmen met eerder gemaakte afspraken. “Te weinig klassen en te weinig speelruimte.” Burgemeester Koen Snyders en onderwijsschepen Mia De Schamphelaere (CD&V) weerlegden de kritiek. Het plan is volgens hen financieel het hoogst haalbare voor de gemeente. Dat heeft Snyders zo ook laten weten in een brief aan de ouders, waarin hij ook zijn verbazing uitdrukt over de leerkrachten ’die kinderen gebruiken bij onredelijk verzet’.

Dat Snyders de deontologie van directie en leerkrachten in twijfel trekt, schoot bij enkele ouders in het verkeerde keelgat. “Dit zijn dreigementen! Hij verwijt de directie onredelijke communicatie, maar doet hetzelfde met de brief”, zegt Erwin Lauriks.

“We hebben de plannen aan de directie voorgelegd. Eerst was verdere toelichting niet nodig en vervolgens organiseren ze een militante protestactie. Ze beseffen niet dat er een probleem is met de gemeentefinanciën en er overal moet bespaard worden. We investeren anderhalf miljoen euro in de gemeenteschool, ik ken heel wat scholen die daar blij mee zouden zijn”, aldus de burgemeester.

Snyders staat niet alleen. Marc Van Leemput (CD&V) liet op de gemeenteraad weten dat zijn kinderen les volgen op Andreas Vesalius. “Een goede school, maar het is niet verantwoord dat onze kinderen worden gebruikt om actie te voeren.”

Marc DE SWERT