Toezichters zitten bij elkaar in één dienst

Buurttoezichters, Lijnspotters, parkwachters en gemeentelijke administratieve sanctie-ambtenaren zitten samen in de nieuwe dienst Gemeenschapswachten.

Daarmee stelt Antwerpen zich in regel met de wetgeving. De nieuwe dienst komt onder de vleugels van het stedelijke bedrijf

Integrale Veiligheid.

Gemeenschapswachten zijn ambtenaren die onder meer het publiek sensibiliseren rond veiligheid- en criminaliteitspreventie en het parkeerbeleid. Zij treden op bij inbreuken op gemeentelijke reglementen en verordeningen. Deze ambtenaren houden ook toezicht bij evenementen van de stad.

SVW

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio