Eenrichtingsverkeer op proef

Door de werf van een appartementsgebouw in Kalfortdorp (Puurs) zal in een fiks deel van de straat nog zowat een halfjaar eenrichtingsverkeer gelden richting Puurs. Een tijdelijke situatie, maar misschien wel een visionaire, want het is best mogelijk dat de verkeerssituatie er straks na de definitieve heraanleg van Kalfort-centrum zo zal uitzien.

Alle bewoners van Kalfort kregen donderdag een brief in de bus. Daarin stond dat het eenrichtingsverkeer in Kalfortdorp wordt uitgebreid van aan de kleine parking, ongeveer halfweg, tot aan de hoek met de Coolhemstraat/Schipstraat. Dit voor de verdere duur van de bouw van het appartementsgebouw, een halfjaar.

Laat dit nu tegelijk de verkeerssituatie zijn die al meermaals vooropgesteld werd als straks Kalfort-centrum helemaal her-aangelegd wordt. “De plannen voor die herinrichting zijn nog niet helemaal concreet”, zegt schepen van Openbare Werken Harry Beuckelaers (CD&V). “In die optiek kochten we eind vorig jaar wel al de woning aan de Van Kerckhovenstraat 1 aan. Voorlopig gebruikt het OCMW dat pand, maar we hebben deze aankoop gedaan omdat we op die plaats een pleinfunctie willen creëren. We willen van Kalfortdorp niet langer een straat maken, maar een echt dorp met een plein.”

“Hoe we de aansluiting met de Coolhemstraat en Schipstraat zullen realiseren, is nog niet bekend. Er wordt al gewag gemaakt van een rotonde, maar het is eigenlijk nog te vroeg om daar al veel over te zeggen. Er zal sowieso een kleine mobiliteitsstudie komen vooraleer de ontwerpen worden gemaakt. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. Ik schat dat we die ontwerpen pas eind deze legislatuur, tegen 2013, zullen opmaken om dan de volgende legislatuur echt te beginnen met de heraanleg”, gaat de schepen voort.

“Dat het ingrijpende werkzaamheden zullen zijn, met veel kopbrekens voor het verkeer, staat wel vast. Kalfortdorp is nu eenmaal een soort drieledige invalsweg voor Puurs. En de heraanleg gaat zelfs een heel eind de Coolhemstraat in, tot aan de spooroverweg waar we nu gestopt zijn vanuit Ruisbroek. Ondertussen leent het huidige en noodgedwongen eenrichtingsverkeer zich inderdaad prima om al een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden. Want dit eenrichtingsverkeer is iets dat al lang leeft in Kalfort. Wij kunnen er nu heel wat uit leren en wellicht zal de Kalfortenaar zelf ook gaandeweg ontdekken dat dit niet per se een nadeel hoeft te zijn”, besluit Harry Beuckelaers.

Patrick POPPE

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio