Bonheiden blikt vooruit

Met het beleidsplan voor 2008 werpt Bonheiden een arendsblik op de toekomst. Digitalisering en de verdere modernisering van diensten en infrastructuur, zijn sleutelwoorden.

Uit een doorlichting die de gemeente het afgelopen jaar doorvoerde, kwam de nood aan nieuwe informatica-investeringen en ICT-ondersteuning naar voren. Bonheiden werft daarom een ICT'er aan en vernieuwt het serverpark. De uitbouw van een e-loket maakt het de inwoners mogelijk om allerlei documenten via de gemeentelijke website aan te vragen. Ook koopt de gemeente twee digitale infoborden aan die de weggebruikers inlichten over activiteiten op het grondgebied.

In 2008 start Bonheiden met de bouw van een nieuwe hoofdbibliotheek op de site van ’t Blikveld. Ook hiervoor werft ze een nieuwe medewerker aan, omdat er in de bibliotheek van de toekomst ook een stevige audiovisuele collectie aanwezig is. Enkele renovaties aan de gebouwen van De Mart en de Krankhoeve dringen zich op. Ook de jeugddienst mag zich in de handen wrijven. Het project voor de bouw van een volwaardig jeugdcentrum achter de sporthal krijgt in 2008 concreet vorm. Voorts maakt de gemeente gebruik van Vlaamse subsidies om de verbetering van de jeugdwerkinfrastructeur en een eigen website voor de jeugd te realiseren.

Op onderwijsvlak buigt Bonheiden zich over de nieuwe campus Schommen. De gemeente nam in 2007 de parochiale kleuterschool ’t Kranske over en wil de nieuwe gemeentelijke kleuterschool inplanten op het domein van de basisschool. De bestaande scholeninfrastructuur met inbegrip van de speelplaats moet verder worden gemoderniseerd.

Ten slotte werkt de gemeente verder aan de aanpak van het centrum van Rijmenam en wil ze ook de geschikte ruimte vinden voor een multifunctionele zaal in de deelgemeente.

IRi

Kostenplaatje

4 Jeugdcentrum40.000 euro

4 Oproep inrichting scholencampus40.000 euro

4 Infoborden25.000 euro

4 Schoolgebouwen18.500 euro

4 Speelplaatsen15.500 euro

4 Digitaal loket15.500 euro

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio