Na Groen! vraagt VB onderzoek naar uitgaven defensie

Vlaams Belang-Kamerleden Luc Sevenhans en Bruno Stevenheydens willen dat een parlementaire onderzoekscommissie zich buigt over de "onwettelijkheden en disfuncties" die door voormalig minister van Defensie André Flahaut werden begaan tijdens zijn twee ambtstermijnen aan het hoofd van Defensie. Ze hebben daarvoor onlangs, net voor de eedaflegging van de nieuwe regering, een voorstel ingediend.

Belga

Beide Kamerleden stellen dat Flahaut een beruchte reputatie heeft opgebouwd en dat zijn "dure fratsen legendarisch werden". Ze voeren daarbij de "onwettige werking van het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal" aan, alsook het "onwettig financieringscircuit van de personeelsuitgaven" en het regelmatig inzetten van materieel en personeel van Defensie "ten voordele van de uitgebreide vriendenkring van de minister".

"Om de omvang te ramen van de schade, die in de laatste acht jaar aan het departement werd berokkend, is het dringend noodzakelijk dat de verantwoordelijkheden van minister Flahaut duidelijk omschreven worden en er voorstellen geformuleerd worden om een dergelijk mismanagement in de toekomst onmogelijk te maken", luidt het.

br> Eerder al drongen Groen! en Ecolo aan op een onderzoekscommissie om de financiële politiek van Flahaut en de legertop grondig door te lichten.